تولید گوشت مرغ در کردستان به ۷۵ هزار تن می رسد

رییس سازمان جهاد کشاوزی کردستان با اشاره به اینکه مرغداری بزرگترین صنعت فعال استان است، [...]

آخرین وضعیت “تب کریمه کنگو” در کشور

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی در رابطه با فرا رسیدن ایام عید قربان [...]

برنامه تولید ۲,۹ میلیون تن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴

تولید ۲,۹ میلیون تن گوشت مرغ و ۱.۳ میلیون تن تخم مرغ در افق ۱۴۰۴ [...]

آخرین وضعیت بازار تخم مرغ

ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران  با اشاره به [...]

ثبات قیمت گوشت در آستانه عید قربان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با نزدیک شدن به عید قربان نگران تشنج مجدد قیمت‌ها [...]

کاهش سهم لبنیات از سفره خانوارها

از سال ۸۶ تا ۹۵ مصرف شیر به ازای هر خانوار، به میزان ۴۱,۷ درصد [...]

اثر چربی محافظت شده بر فولیکول های تخمدانی

در تحقیقی که توسط قریشی و همکاران 1380 در ایستگاه آموزشی-پژوهشی دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه [...]

بررسی پاسخ سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی

در مطالعه ای که توسط کریمیان و همکاران 1389 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده [...]

اثر استفاده از مکمل چربی در جیره های دوره انتقال

در تحقیقی که توسط مصطفوی و همکاران 1389 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی [...]

تأثیر تغذیه مکمل چربی محافظت شده

در تحقیقی که توسط مظلوم و همکاران در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه [...]