در اثر متابولیسم (سوخت و ساز) همه مواد مغذی در بدن مقداری انرژی به صورت گرما آزاد می شود که از آن به عنوان حرارت افزایشی یا Heat inerement یاد می شوند. مکمل های چربی نسبت به سایر مواد مغذی از جمله کربوهیدارت ها و پروتئین ها مقدار کمتری حرارت افزایشی به ازای سوخت و ساز هر گرم آن ایجاد می کنند بعبارتی هدرروی انرژی ناشی از سوخت و ساز آنها در بدن گرمای کمتری تولید می شود که به دام برای کنترل دمای داخلی بدن کمک می کند از طرفی در اثر تنش های گرمایی اشتهای دام کاهش می یابد و دام در اثر مصرف خوراک مواد مغذی کمتری دریافت می کند. بنابراین با کمبود انرژی بیشتری مواجه می شود. مصرف مکمل های چربی به دلیل غلظت زیاد انرژی آنها در رفع کمبود ناشی از تنش های گرمایی کمک شایانی می کند.

چربی های محافظت نشده به دو دسته تقسیم می شوند:
1. چربی های مایع در شرایط طبیعی تا دمای 40 درجه مایع هستند.
اینگونه چربی ها ارزش تغذیه ای زیادی دارند زیرا دارای سهم زیاد تری از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که در صورتیکه وارد روده کوچک شوند با بازده بیشتری نسبت به اسیدهای چرب اشباع هضم و جذب می شوند. ولی چون دارای اثرات منفی در شکمبه هستند استفاده از آنها قبل از فرآوری و تولید چربی های محافظت شده از آنها مجاز نیست.
اثرات مضر چربی های این دسته شامل:
1-1 . به سطح علوفه می چسبند و به دلیل لیز کردن سطح علوفه مانع از اتصال محکم باکتری های هاضم علوفه شده، در نتیجه هضم فیبر کاهش یافته و علاوه بر ایجاد مشکلات گوارشی باعث کاهش درصد چربی شیر می شوند.
2-1. اسیدهای چرب غیر اشباع با چند باند دوگانه تاحدودی خاصیت میکروب کشی دارند بنابراین می توانند باعث تغییر جمعیت میکروبی شکمبه گردند.
3-1. اسیدهای چرب آزاد در شکمبه با جذب کلسیم آزاد موجود در مایع شکمبه کلسیم را از دسترس میکروب های هاضم فیبر خارج کرده و بنابراین باعث کاهش هضم علوفه و پیامدهای بعدی آن می شوند.
اسیدهای چرب آزاد غیر اشباع با چند باند دوگانه باعث ترشح هورمون کوله سیستوکینین شده که در اثر آن حرکات دستگاه گوارش به ویژه شکمبه کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش مصرف خوراک و نهایتاً می تواند کاهش تولید شیر باشد.
2. چربی های جامد که در شرایط طبیعی در دمای 40 درجه سانتی گراد جامد بوده و نقطه ذوب آنها غالباً بالای 50 درجه می باشند.
این گروه از چربی ها عمدتاً شامل اسیدهای چرب اشباع، اسید پالمیتیک و اسید استئاریک با 16 و 18 کربی هستند که نقطه ذوب آنها بیشتر از 55 درجه می باشد این دسته از مکمل های چربی به دلیل نقطه ذوب بالای آنها در شکمبه مایع نبوده و اثر مخربی بر متابولیسم شکمبه ندارند و از محیط شکمبه دست نخورده عبور کرده وارد شیردان و روده می شوند و هضم می گردند لیکن به دلیل نقطه ذوب بالای آنها، غیر قطبی بودن آنها ناشی از عدم وجود باند دوگانه وطول زنجیره کربنی بلند آنها به راحتی در ابتدای روده کوچک هضم نمی شوند و قابلیت هضم کمی دارند پودرهای چربی خارجی که تحت عنوان پودر چربی خالص به فروش می رسند از این دسته هستند.

همیشه قانون کلی تغذیه تدریجی درمورد حیوانات نشخوار کننده به ویژه گاوهای شیرده وجود دارد که هر ماده غذایی که وارد جیره می شود به صورت تدریجی وارد جیره گردد تا حیوان و به ویژه میکروارگانیزم های شکمبه به آن عادت کند این قاعده در مورد مصرف پودر چربی نیز صادق است. بنابراین توصیه می شود درصورتی که قبلاً پودر چربی در جیره وجود نداشته است و برای اولین بار پودر چربی مصرف می شود در هر 5 روز 30 درصد از پودر چربی توصیه شده توسط کارشناس فارم در هر تن کنسانتره به جیره معرفی گردد به عبارتی ظرف مدت 15 روز کل مقدار مورد نیاز وارد ترکیب کنسانتره گردد .
در صورتی که انواع دیگری از پودر چربی قبلاً در جیره استفاده می شده و تصمیم به جایگزینی پودر چربی رویال فت دارید بتدریج این کار را انجام دهید طوری که این جایگزینی حداقل در سه مرحله طی دو هفته انجام گیرد. برای مثال اگر 30 کیلو گرم پودر چربی در ترکیب جیره استفاده می شده است توصیه می شود طبق جدول زیر جایگزینی انجام شود.

مراحل جایگزینی پودرچربی قبلی پودر چربی جدید
روز اول تا پنجم 25 5
روز ششم تا دهم 15 15
روز یازدهم تا پانزدهم 5 25
روز شانزدهم به بعد 0 30

رشد سریع جنین و دستگاه تولیدمثلی گاوها در اواخر دوره آبستنی باعث کاهش حجم دستگاه گوارش دام به ویژه شکمبه می شود بنابراین حیوان از حدود سه هفته قبل از زایش نمی تواند به اندازه کافی خوراک مصرف کند. وقتی دام زایش می کند با وجودی که گوساله از شکم حیوان خارج شده و امکان افزایش حجم شکمبه وجود دارد ولی این موضوع به سرعت اتفاق نمی افتد و حدود 12 هفته طول می کشد تا حیوان بتواند حجم شکمبه خود را به حالت اولیه برگرداند. پس از زایش تولید حیوان شروع شده و طی دو سه ماهه اول دوره شیردهی روز به روز افزایش می یابد بنابراین حیوان نیاز دارد خوراک بیشتری مصرف کند تا بتواند تولید شیر خود را حفظ کند یا افزایش دهد لیکن چون شکمبه گنجایش کافی را ندارد حیوان دچار کاهش مصرف خوراک شده و برای جبران انرژی مورد نیاز خود مجبور است چربی های بدن خود را تجزیه کند و بنابراین لاغر می شود، به این حالت فیزیولوژیک تعادل منفی انرژی می گویند که باعث کاهش تولید و ایجاد مشکلات متابولیکی در دام گردیده و بر تداوم شیردهی اثرات مخربی دارد. پودر چربی محافظت شده راهکار بسیار مناسبی برای غلبه با کمبود انرژی ناشی از تعادل منفی انرژی در گاوهای شیرده است که به راحتی قادر است انرژی مورد نیاز حیوان را تأمین کرده از شدت کاهش وزن حیوان بکاهد و باعث افزایش تولید شیر و بهبود تداوم شیردهی حیوان گردد.

مکمل های چربی اگر محافظت نشده باشند، وقتی وارد محیط شکمبه می شوند به ذرات غذا به ویژه علوفه چسبیده و مانع هضم و تخمیر میکروبی کارآمد آن می شوند علاوه بر این اثرات کاهش جمعیت میکروبی شکمبه را نیز در پی دارند و مصرف آنها در جیره باعث کاهش تولید و درصد چربی شیر می شود. پودر چربی محافظت شده رویال فت ، مکمل چربی محافظت شده تولید شده از اسیدهای چرب سویا است که در محیط شکمبه هیچ تأثیری بر هضم علوفه و سایر مواد مغذی و همچنین جمعیت میکروبی شکمبه ندارد از شکمبه بدون هیچ اثری عبور کرده وارد شیردان می شود و در آنجا در اثر اسید شیردان هضم شده و در روده به راحتی جذب می شود که می تواند باعث بهبود عملکرد تولیدمثلی، افزایش تولید شیر و افزایش درصد چربی شیر دام گردد.

امروزه پتانسیل تولید شیر گاوهای شیرده، به طور چشمگیری افزایش یافته است.با افزایش ظرفیت تولیدی شیر احتیاجات غذایی گاو نیز افزایش می یابد که باید از طریق مصرف خوراک تأمین شود. مهمترین مواد مغذی که احتمالاً گاوهای شیرده پر تولید با کمبود آن مواجه می شوند انرژی و پروتئین است. چون اغلب مواد خوراکی موجود در ایران برای تغذیه گاوهای شیرده از محتوای انرژی کمی برخوردارند بنابراین با تغذیه مواد خوراکی معمول نمی توان احتیاجات انرژی دام را تأمین کرد. چربی ها 2.5 برابر سایر مواد خوراکی قابلیت انرژی زایی دارند ولی اگر به صورت محافظت نشده در دام تغذیه شوند می توانند باعث ایجاد اختلال در هضم و متابولیسم شکمبه دام گردند پس توصیه می شود که از پودر چربی محافظت شده استفاده شود. پودر چربی منبع مناسبی از چربی محافظت شده است که علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز دام اختلالی در هضم و جذب مواد ایجاد نکرده و باعث بهبود تولید شیرو عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده می شود.

یکی از دغدغه های مدیران کارخانجات دام و طیور علاوه بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خوراک تولید شده، تولید خوراک دام پلت با استحکام مناسب است به نحوی که در مقابل حمل و نقل و انبارداری و جابجایی تا مصرف در آخور دام شکل خود را حفظ نماید و به شکل پودری در نیاید. بدین جهت استفاده از مواد پلت چسبان گسترش یافته و استفاده از مواد خوراکی که استحکام پلت تولیدی واحد را کاهش می دهند، محدود شده است. در بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که تولید کنندگان خوراک دام بدلیل تأثیر منفی روغن ها، اسیدهای چرب و یا پودر چربی خارجی ( خالص) بر استحکام پلت رغبت کمتری به استفاده از این مواد خوراکی در محصولات خود دارند. این دسته از منابع چربی بدلیل اینکه در شرایط دمای معمولی مایع بوده ( روغن ها و اسیدهای چرب ) ویا به دلیل نقطه ذوب کمتر از 60 درجه، در درجه حرارت ایجاد شده در دستگاه پلت زن (70 درجه سانتی گراد) ذوب می شوند و در بین ذرات خوراک حالت روان کنندگی ایجاد می کنند بنابراین توانایی لازم برای چسباندن ذرات خوراک را ندارند و پلت ایجاد شده از استحکام خوبی برخوردار نخواهد شد.
پودر چربی تولید شده از شرکت بهپروران نامی نقش جهان که به شکل نمک کلسیمی اسیدهای چرب سویا است دارای نقطه ذوب 130 تا 150 درجه است بنابراین در دمای 80-70 درجه دستگاه پلت، ذوب نشده و تنها قدری حالت ژله ای به خود می گیرد که باعث چسباندن ذرات خوراک می شود. ضمن اینکه پس از عبور خوراک پلت شده از دستگاه کولر، خنک شده و پودر چربی موجود در ترکیب آن مجدداً به حالت جامد اولیه خود تبدیل می شود، بنابراین این پودر چربی علاوه بر قیمت ارزانتر آن نسبت به پودر چربی خارجی، افزایش غلظت انرژی جیره و تامین اسیدهای چرب ضروری جیره باعث بهبود استحکام پلت نیز می شود.

گاوهای شیرده پس از زایش به دلیل عدم مصرف خوراک کافی برای تأمین احتیاجات مورد نیاز بدن برای تولید شیر، در تعادل منفی انرژی قرار گرفته و لاغر می شوند بعبارتی اسکور بدن خود را از دست می دهند. بنابراین گاوهایی که تولید بیشتری دارند کاهش وزن بیشتری هم دارند. از آنجا که در فیزیولوژی بدن دام اولویت، بخش بندی و مصرف مواد مغذی با تولید شیر است بصورتی که حتی دام برای حفظ تولید خود ذخایر بدن خود را تجزیه و مصرف می کند و از وزن بدن خود می کاهد. مشخص شده است که تا زمانی که دام در دوره کاهش وزن قرار دارد، سامانه تولیدمثلی دام آماده فعالیت برای آبستنی جدید نیست. بعبارتی تولید شیر زیاد و کمبود مصرف خوراک منجر به کاهش وزن و ایجاد تعادل منفی انرژی می شود و تا زمانی که دام در تعادل انرژی قرار نگیرد آبستن نخواهد شد بنابراین هر راهکاری که بتواند از شدت تعادل منفی انرژی کاسته و یا باعث کاهش وزن کمتر گاو شود می تواند باعث شروع زود هنگام تر فعالیت تولید مثلی دام گردد. پودر چربی یک نوع مکمل انرژی است که علاوه بر اینکه بر متابولیسم شکمبه اختلالی وارد نمی کند وقتی هضم و جذب می شود مقدار زیادی انرژی خالص شیردهی در اختیار دام قرار می دهد در نتیجه از شدت تعادل منفی انرژی کاسته گاوهایی که پودر چربی را مصرف می کنند کمتر لاغر می شوند بنابراین سریع تر در تعادل انرژی قرار گرفته و آماده ورود به برنامه تولیدمثلی جدید می شوند از طرف دیگرچون در ترکیب اسیدهای چرب این مکمل انرژی مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع به ویژه اسید لینولئیک وجود دارد پیش ساز هورمون پروژسترون در خون دام فراهم شده و در نتیجه آن درصد گیرایی و آبستنی گله افزایش می یابد. بعبارتی پودر چربی از یک سو باعث از سر گیری زود هنگام تر چرخه های فحلی در گله شده و از سوی دیگر باعث بقاء بیشتر رویان و افزایش گیرایی و افزایش درصد آبستنی تلقیح می شود.